CORRECTION DES EXERCICES

V)

 3 HO-      +         Fe3+        à Fe(HO)3

  2 mL                20 mL

 0,5 mol.L-1         0,12 mol.L-1

 a) Calculons les quantité de matière à l’état initial : n = C . V

n(HO-) = 0,5 × 2.10-3 = 10-3 mol                 n(Fe3+) = 0,12 × 20.10-3 = 2,4.10-3 mol

 Tableau d’avancement de la transformation : 

 

         3 HO-                  +                Fe3+           à                        Fe(HO)3

Etat initial

x = 0 mol

10-3

2,4.10-3

0

En cours de transformation

x

10-3 – 3x

2,4.10-3 – x

x

Etat final

xmax = 3,3.10-4 mol

0

2,01.10-3

3,3.10-4

 Recherche de l’avancement maximal xmax et du réactif limitant :

 Si HO- est le réactif limitant : 10-3 – 3x = 0 => x = 3,3.10-4 mol

 Si Fe3+ est le réactif limitant :  2,4.10-3 – x = 0 => x = 2,4.10-3 mol

 Par conséquent xmax = 3,3.10-4 mol et le réactif limitant est HO-.

 A l’état final on a : 0 mole de HO- ; 2,01.10-3 mole de Fe3+ ; 3,3.10-4 mole de Fe(HO)3.

 b)

On cherche la quantité de réactif lorsque x = 2.10-4 mol

 HO- : n = 10-3 – 3 × 2.10-4 = 4.10-4 mol 

Fe3+ : n = 2,4.10-3 – 2.10-4 = 2,2.10-3 mol